+48502734227

krk.grup.sprzatanie@gmail.com

Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES W SERWISIE)

1. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu realizacji przez Administratora umowy i wystawienia faktury jest dobrowolne, jednakże nie podanie (usunięcie) danych osobowych uniemożliwia wykonanie umowy (realizacji usługi).

2. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta jest dobrowolne, jednakże nie podanie (usunięcie) danych osobowych lub nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu założenia, utrzymywania, korzystania i obsługi Konta Klienta uniemożliwia założenie, utrzymywanie, korzystanie i obsługę Konta Klienta.

3. Podanie danych osobowych przez Klienta w celach marketingowych jest dobrowolne.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne.

5. Administratorem danych osobowych jest KRK-GRUP RAMAN KURTSEVICH, z siedzibą w Warszawie (03-475), ul. T.Borowskiego 2, lok 323, posiadającym numer NIP: 1182113258 REGON: 362574551

6. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) przez Administratora w celu wykonania umowy i wystawienia rachunku (paragonu lub faktury), a także, jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, w celu założenia i korzystania z Konta Klienta, w celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

7. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz Elavon Financial Services Limited (sp. z o.o.) oddział w Polsce oraz PayPro S.A. (Przelewy24) w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

8. Klient może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także dostępu do treści tych danych i żądania ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu dotyczącego ich przetwarzania. , Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Danych Osobowych (GIODO) lub po wejściu w życie nowelizacji przepisów Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

9. Aby ułatwić korzystanie z serwisu http://uslugi-kompleksowe.pl, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze użytkownika. Nie jest ona wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak pewne utrudnienia w korzystaniu z serwisu http://uslugi-kompleksowe.pl.

10. Klientowi przysługuje prawo wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego działania serwisu http://uslugi-kompleksowe.pl w terminie 7 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji. Reklamacje można kierować na adres siedziby Administratora w Warszawie (03-475), ul. T.Borowskiego 2, lok 323

11. Administrator obowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania

12. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres nieoznaczony od dnia ich przekazania tj. tak długo jak Klient będzie korzystał z usług Administratora. 1. Po zakończeniu korzystania z usług Administrator, na zasadach określonych w Ustawie, może przetwarzać tylko te spośród danych osobowych, które są:

a) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,

b) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,

c) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,

d) dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

wypełnić formularz
Zapytaj o wycenie